U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Reglement

Artikel 1. Lidmaatschap
Aanmelding als lid dient via e-mail te geschieden bij de administratie van loopgroep Run4fun. Een aspirant-lid mag 1 maal gratis deelnemen aan de training. Daarna dient hij / zij zich al dan niet aan te melden als lid. Adreswijziging dient via e-mail aan de administratie van loopgroep Run4fun gemeld te worden.

 

Artikel 2. Contributie

 

ieder lid is gehouden tot het betalen van contributie per maand of in 1 keer volledig bedrag te voldoen.

maand contributie te voldoen in de eerste week van de desbetreffende maand. Het lid kan hiertoe zelf zijn / haar eigen bank of giro-instelling machtigen om de contributie automatisch per maand te betalen ten gunste van Loopgroep Run4fun, rekeningnummer NL77 RABO 0316189472 t.n.v. Dennis Koetsier met betalingsomschrijving 'Contributie *maand*'. Het contributiebedrag bedraagt € 15,- per maand.

Contributie in 1 keer te voldoen in de week voor de start van de beginnerscursus. ten gunste van Loopgroep Run4fun, rekeningnummer NL77 RABO 0316189472 
t.n.v. Dennis Koetsier met betalingsomschrijving 'volledige Contributie *beginnersgroep*'. Het contributiebedrag bedraagt € 15,- per maand.

 

Bij toetreding in de loop van de maand is de contributie over die maand naar rato verschuldigd met ingang van de eerstvolgende maand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een maand, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft het lid over de betreffende periode de contributie geheeld verschuldigd.

 

 

 

Artikel 3. Trainingen
Het mee doen aan trainingen geschiedt altijd op eigen risico. Loopgroep Run4fun is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, blessures en ongevallen. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en vrijdagavond. Indien de training in het donker op de openbare weg plaatsvindt, dan is iedere loper verplicht zelf een reflecterend hesje mee te brengen en te dragen. Trainingen worden alleen afgelast bij onweer of gladheid.

 

Artikel 4. Website
Loopgroep Run4fun heeft een website onder de naam run4funapeldoorn.nl Met deze site wil Loopgroep run4fun haar leden en anderen zo breed mogelijk informeren.

 

Artikel 5. Wijzigingen
Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement moeten door Loopgroep run4fun worden goedgekeurd. Eventuele fouten voorbehouden.